Vprašanje:

Niso me vzeli za prostovoljca, ker sem narkoman, kar sem izvedel naknadno. Lahko tožim podjetje (6. čl. ZDR, psihične muke ipd.). 
 

Odgovor:

Glede na vsebino vprašanja bi najprej morali vedeti, ali gre za kandidiranje na prosto delovno mesto, ali za vključitev v prostovoljsko organizacijo. 10. člen Zakona o prostovoljstvu določa, da prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom osebo, ki želi opravljati prostovoljsko delo, pri sprejemu in med izvajanjem prostovoljskega dela ne sme postavljati v neenakopraven položaj glede na osebne okoliščine, kot na primer spol, narodnosti, raso ali etnično poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali drugo osebno okoliščino. Pri tem različno obravnavanje, ne pomeni diskriminacije, če se izvršuje zaradi zagotavljanja načela enakega obravnavanja.

V kolikor se vprašanje nanaša na kandidiranje za prosto delovno mesto, 6. člen Zakona o delovnih razmerjih, ki ga navajate, določa, da mora delodajalec iskalcu ali iskalki zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: kandidatu) pri zaposlovanju ali delavcu v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi zagotavljati enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino v skladu s tem zakonom, predpisi o uresničevanju načela enakega obravnavanja in predpisi o enakih možnostih žensk in moških.

V istem členu je določeno, da različno obravnavanje, ne pomeni diskriminacije, če zaradi narave dela oziroma okoliščin, v katerih se delo opravlja, določena osebna okoliščina predstavlja bistven in odločilen pogoj za delo in je takšna zahteva sorazmerna ter upravičena z zakonitim ciljem.

O vaši zadevi bi morali za konkreten odgovor vedeti več, na podlagi informacij, ki ste jih podali, pa dejstvo, da vas podjetje ni zaposlilo, ker ste narkoman, ne pomeni diskriminacije. V kolikor smatrate, da je prišlo do neupravičene diskriminacije, pa lahko vsekakor poiščete ustrezno pravno pomoč in vložite ustrezno tožbo.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!