Vprašanje:

Lahko izseliš najemnika iz lastniškega stanovanja, če se zgubi najemna pogodba, ker je hiša na dražbi? Kako je s tem?
 

Odgovor:

Za konkreten odgovor bi morali vedeti več o zadevi.

Stanovanjski zakon določa da sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja. Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca.

Ob tem je potrebno preveriti okoliščine konkretnega primere oz. kaj se je dogajalo, do končne prodaje nepremičnine. V primeru, da je se je nepremičnina prodajala v stečajnem postopku Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju določa, da začetkom stečajnega postopka pridobi stečajni dolžnik pravico odpovedati najemne in zakupne pogodbe, ki jih je sklenil pred začetkom stečajnega postopka, z enomesečnim odpovednim rokom, ne glede na splošna pravila, določena z zakonom ali pogodbo, o pravici odpovedati najemno ali zakupno pogodbo, ki bi se uporabljala, če nad stečajnim dolžnikom kot najemnikom ali najemodajalcem ne bi bil začet stečajni postopek. 

V kolikor ni šlo za stečajni postopek, oz. stečajni upravitelj ni izkoristil možnosti najema nepremičnine, Zakon o izvršbi in zavarovanju določa, da najemno ali zakupno razmerje ne preneha s prodajo stvari, ki je predmet najema ali zakupa. Kupec stopi v pravice in obveznosti najemodajalca oziroma zakupodajalca. To ne velja, če je najemno ali zakupno razmerje nastalo po pridobitvi upnikove zastavne pravice oziroma zemljiškega dolga na nepremičnini. V tem primeru lahko kupec ne glede na zakonske in pogodbene roke odpove pogodbo o najemu ali zakupu z odpovednim rokom enega meseca.

V vašem primer je iz vprašanja razbrati, da ne gre za odpoved najema, ampak gre za dokazovanje, ali najemno razmerje sploh obstaja.

Stanovanjski zakon določa, da oseba, ki uporablja stanovanje, pa z lastnikom ni sklenila najemne pogodbe oziroma ni podaljšala najemne pogodbe, sklenjene za določen čas, uporablja stanovanje nezakonito.

Lastnik lahko kadarkoli vloži tožbo na izpraznitev stanovanja pri sodišču splošne pristojnosti. 

Za odgovor, kakšne so konkretne možnost za dokazovanje vašega najemnega razmerja v vašem konkretnem primeru, pa je potrebno zadevo preveriti bolj podrobno.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kdaj lahko lastnik odpove najem najemniku, ki krši najemno pogodbo?

Informiran.si - Redna odpoved najemnega razmerja za stanovanje

Informiran.si - Na kaj paziti pri najemu oz. oddaji stanovanja?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!