Vprašanje:

Sem lastnica 1/56 na 28 parcelnih številkah (gozd). Kako se lahko odpovem solastnini v korist ostalih solastnikov?
 

Odgovor:

V prvem koraku se morate dogovoriti z osebo, ki ji želite svoj delež podariti ali prodati. V kolikor boste svoje lastniške deleže prodali, imajo ostali solastniki predkupno pravico.

e-obrazec - Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče

Svoj lastniški delež lahko tudi podarite. V tem primeru solastništvo ni pomembno in lahko svoj delež podarite komurkoli.

e-obrazec - Darilna pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo

Lastnik lahko sklene darilno pogodbo, katere predmet so kmetijska zemljišča, gozdovi ali kmetija, le z:

  • zakoncem oz. zunajzakonskim partnerjem, otroci oziroma posvojenci, starši oz. posvojitelji, brati oziroma sestrami, nečaki oz. nečakinjami in vnuki oz. vnukinjami;
  • zetom, snaho oz. zunajzakonskim partnerjem otroka ali posvojenca, če so člani iste kmetije;
  • nosilcem kmetije, ki je nosilec kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in je pridobil sredstva iz programa razvoja podeželja kot mladi prevzemnik kmetije, če od prevzema kmetije ni minilo več kot pet let;
  • lokalno skupnostjo ali državo.

V vsakem primeru lastništva ne morete prenesti enostransko, ampak potrebujete nasprotno stranko, ki bo z vami sklenila pravni posel in bo postala nova lastnica.

V kolikor nihče od solastnikov ne bo pripravljen sprejeti vašega lastniškega deleža (niti ga prejeti kot darilo, niti ga odkupiti), ga lahko, kot omenjeno, podarite ali prodate tudi tretji osebi.

V kolikor ne najdete osebe, ki bi želela sperejeti vaš delež je smiselno razmisliti o delitvi solastnine oz. razparceliranju. Torej razdelitvi parcel na manjše parcele, ki bi ustrezale posameznim lastniškim deležem solastnikov.

Če se solastniki o tem ne bi dogovorili, lahko na pristojnem sodišču predlagate razdelitev solastnine.

Sodišče lahko solastnino razdeli v naravi, na več parcel, lahko določi prodajo nepremičnine in delitev kupnine, lahko pa določi lastništvo nepremičnine enemu od solastnikov in izplačilo ostalih solastnikov z njegove strani.

Več informacij najdete v spodnjih člankih:

Informiran.si - Darilna pogodba - Kako podariti avtomobil ali hišo...?

Informiran.si - Kako kupiti oz. prodati nepremičnino?

Informiran.si - Kako prodati oz. kupiti, kmetijsko zemljišče?

Informiran.si - Kako podariti kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo?

Informiran.si - Kako poteka vpis v zemljiško knjigo?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!