Vprašanje:

31. 8. izpolnim pogoje za upokojitev v šolstvu. Koliko dopusta in regresa mi pripada?
 

Odgovor:

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji določa način odmere letnega dopusta v 47. členu. 

Dolžina letnega dopusta je odvisna od delovne dobe, zahtevnosti delovnega mesta, delovnih pogojev, psihičnih obremenitev, socialnih in zdravstvenih razmer ter starosti.

1. točka

Delavcu pripada glede na delovno dobo naslednje število dni letnega dopusta:

 • do 3 leta delovne dobe 19 dni
 • nad 3 do 7 let delovne dobe 20 dni
 • nad 7 do 10 let delovne dobe 21 dni
 • nad 10 do 15 let delovne dobe 22 dni
 • nad 15 do 20 let delovne dobe 23 dni
 • nad 20 do 25 let delovne dobe 24 dni
 • nad 25 let delovne dobe 25 dni

2. točka

Glede na najvišjo stopnjo izobrazbe, ki se zahteva za delovno mesto:

 • delavcem VIII. in IX. skupine zahtevnosti – 6 dni letnega dopusta
 • delavcem VII. -in VII./2 skupine zahtevnosti – 5. dni letnega dopusta,
 • delavcem VI. in VI./2 skupine zahtevnosti – 4 dni letnega dopusta,
 • delavcem V. skupine zahtevnosti – 3 dni letnega dopusta
 • delavcem na vseh ostalih delovnih mestih – 2 dni letnega dopusta.

3. točka

Delavcu se letni dopust glede na zahtevnost dela poveča:

 • za vodenje zavoda – 5 dni,
 • za vodenje enote vrtca, podružnične šole oziroma opravljanja funkcije pomočnika ravnatelja – 4 dni,
 • za vzgojno-izobraževalno in drugo delo z otroki oziroma učenci s posebnimi potrebami v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami in šolah s prilagojenim programom ter razvojnih oddelkih vrtcev:

a) z lažjo motnjo v duševnem razvoju, z motnjami vida sluha in govora ter z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju – 3 dni

b) z motnjami vedenja in osebnosti in z zmerno motnjo v duševnem razvoju – 5 dni

c) s težjo motnjo v duševnem razvoju ter z več motnjami – 10 dni

 • za delo v hrupu, vročini, prahu in vlagi, oziroma pod vplivom vremenskih razmer – 3 dni
 • za delo v nočnem času – 3 dni

Učiteljem, vzgojiteljem, varuhom, svetovalnim delavcem in drugim strokovnim delavcem, ki jih določa zakon, se letni dopust poveča za 1 dan.

4. točka

Delavcu se glede na socialne in zdravstvene razmere letni dopust poveča:

 • za vsakega otroka do 7 leta starosti 2 dni,
 • za vsakega otroka nad 7 let do 15 let starosti za 1 dan,
 • invalidu II. in III. kategorije za 1 dan,
 • delavcu, ki neguje in varuje težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno prizadeto osebo za 5 dni,
 • delovnemu invalidu in delavcu z najmanj 60% telesno okvaro za 5 dni,

5. točka

Delavcu, ki dopolni 50 let starosti, se letni dopust poveča za 5 dni.

Kriterij delovne dobe oziroma določene starosti se upošteva delavcu pri določanju dolžine letnega dopusta, če je izpolnjen pogoj v koledarskem letu, za katerega se določa dolžina letnega dopusta.

Predvidevamo, da se vaše vprašanje nanaša predvsem na dejstvo, da vam pogodba o zaposlitvi, zaradi upokojitve, preneha z 31.8.

Kolektivna pogodba določa, da ima, če delavec ne izpolni pogoja nepretrganega dela šestih mesecev, pravico do sorazmernega dela dopusta. Sorazmerni del dopusta se določi tako, da se število pripadajočih dni letnega dopusta deli z dvanajstimi meseci in pomnoži s številom mesecev, ki jih je delavec že izpolnil v zavodu.

Dodatno Zakon o delovnih razmerjih določa, da ima delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve.

Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

V tekočem koledarskem letu vam tako pripada 8/12 dopusta in 8/12 regresa za vsak dopolnjeni mesec dela v tem koledarskem letu.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Koliko dopusta pripada delavcu, kako se določi in kako izrabi

Informiran.si - Regres Odgovori na najpogostejša vprašanja o regresu

 

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!