Zadetkov: 1783

Vprašanje:

Kdaj postane osebni stečaj in stečaj nad pravno osebo pravnomočen? 15 dni po sklepu?
 

Odgovor:

Sklep o začetku stečajnega postopka postane pravnomočen, ko poteče rok za pritožbo. 

Zoper sklep o začetku stečajnega postopka je dovoljeno vložiti pritožbo v 15 dneh. Rok za vložitev pritožbe teče za osebe, ki se jim ta sklep vroči, od dneva vročitve, za druge osebe pa od dneva objave tega sklepa.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor