Zadetkov: 1856

Vprašanje:

Smo ločitven hipotekarni upnik v stečaju. V stavbi je najemnik ki plačuje v maso. Kakšen je vrstni red poplačil iz najemnin?
 

Odgovor:

Ločitvena pravica je pravica upnika do plačila njegove terjatve iz določenega premoženja insolventnega dolžnika pred plačilom terjatev drugih upnikov tega dolžnika iz tega premoženja.

V kolikor je predmet ločitvene pravice nepremičnina, ki je od začetka stečajnega postopka dalje oddana v najem in je plačana najemnina, se zneski najemnin kot civilni plodovi, ločijo od glavne stvari. Po ločitvi plodov ti niso več zaobseženi z zastavno pravico.

Vsi stroški, ki so povezani s premoženjem, ki je predmet posebne stečajne mase, bremenijo ločitvenega upnika. Če je premoženje oddano v najem, pa se ti stroški zmanjšajo iz zneskov prejetih najemnin. Tako se ti stroški ne krijejo iz kupnine za prodano nepremičnino ampak iz najemnine, če je nepremičnina oddana v najem (VSL0081204).

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor