Zadetkov: 2513

Vprašanje:

Stečajni je poslal poziv ločitvenim upnikom za prevzem premoženja. Kaj če dajo soglasje trije ločitveni upniki?
 

Odgovor:

374. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) določa, da se premoženje, ki spada v posamezno posebno stečajno maso in je predmet več kot ene ločitvene pravice in ga ni mogoče unovčiti ali bi z njegovim unovčenjem nastali nesorazmerni stroški, razdeli tistemu ločitvenemu upniku, ki privoli, da ga prevzame.

Če v prevzem premoženja privoli več ločitvenih upnikov, premoženje prevzame upnik, ki ima ločitveno pravico najzgodnejšega vrstnega reda.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja upnikov v zvezi s stečajem.

Informiran.si - Katere terjatve poznamo, kakšne so razlike med njimi in kako jih prijaviti v stečajno maso?

Informiran.si - Je moj dolžnik v stečaju? Kako preveriti in kako prijaviti svojo terjatev v stečajno maso?

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Glavne novosti na področju osebnega stečaja

Informiran.si - Osebni stečaj - Kako ga pričeti z minimalnimi stroški?

Informiran.si - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor