Vprašanje:

Je stečajni upravitelj upravičen do nagrade, tudi če nepremičnine ni uspel prodati, ampak le poziva upnike k prevzemu?
 

Odgovor:

Nagrado upravitelju določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen. Upravitelj ima pravico do nagrade za svoje delo, razen če je razrešen zaradi kršitve svojih obveznosti.

O odmeri nadomestil, vključenih v nagrado, in pavšalnega nadomestila odloči sodišče na zahtevo upravitelja. Nagrada in pavšalno nadomestilo se izplačata kot strošek postopka.

Proti sklepu je dovoljeno vložiti pritožbo v 15 dneh. Rok za vložitev pritožbe teče za osebe, ki se jim sklep vroči, od dneva vročitve, za druge osebe pa od dneva objave sklepa na spletnem portalu AJPES.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja upnikov v zvezi s stečajem.

Informiran.si - Katere terjatve poznamo, kakšne so razlike med njimi in kako jih prijaviti v stečajno maso?

Informiran.si - Kako lahko delavec ali upnik sprožita stečaj dolžnika?

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!