Vprašanje:

Prejel sem sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja. Kako plačam kazen in če lahko polovičko?

Odgovor:

Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku oziroma plačilni nalog, plača samo polovico izrečene globe, če jo plača v osmih dneh po pravnomočnosti.

Možnost imate tudi za plačilo na obroke in za nadomestitev globe z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.

Za obročno plačilo globe morate po izteku roka za plačilo globe pri organu, ki je izrekel globo ali pri organu za prisilno izterjavo (FURS-u) zaprositi za obročno odplačilo globe.

e-obrazec - Predlog za obročno plačilo globe

Rok odplačila ne sme biti daljši kot eno leto, najmanjši obrok pa sme znašati 20 EUR za fizične in odgovorne osebe ter 200 EUR za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Če bi plačilo globe in stroškov postopka socialno ogrozilo Vas in vaše družinske člane, lahko najpozneje do poteka roka za plačilo predlagate, da se plačilo globe nadomesti z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.

Do nadomestitve plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist, ste upravičeni, če ste upravičeni do redne brezplačne pravne pomoči.

e-obrazec - Predlog za nadomestitev globe z opravo nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Dobil sem kazen za prekršek. Kaj lahko storim?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!