Vprašanje:

Lahko pokličem policijo, če sosed v bloku preglasno posluša glasbo tudi čez dan?
 

Odgovor:

Zakon o varstvu javnega reda in miru v 8. členu kot kršitev šteje če:

  • med 22.00 in 6.00 uro moti mir ali počitek ljudi s hrupom in ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege;
  • če z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti.

Motenje in povzročanje hrupa z glasbilom tako ni omejeno le na interval med 22.00 in 6.00 uro. 

Prav tako je možno, da kršitve s področja hrupa določajo tudi posamezni občinski odloki.

V tem primeru lahko pokličete in kršitev prijavite policiji.

V vsakem primeru pa je potrebno preveriti, ali prihaja do kršitev vašem hišnem redu, po Stanovanjskem zakoniku (v primeru bivanja v večstanovanjski stavbi), po Stvarnopravnem zakoniku.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

Vprašanje:
Ali motim sosede z igranjem bobnov ob normalnih urah (od 6.00 dalje do 22.00)? Koliko dBA lahko povzročam?
 
 
Odgovor:
Splošna pravila sosedskega prava določa Stvarnopravni zakonik, ki določa, da morajo lastniki nepremičnin zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin, svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode.
 
Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje ali prostorsko povezane nepremičnine (sosednje nepremičnine), se morajo izvrševati pošteno v skladu s krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje lastnika nepremičnine.
 
Lastnik nepremičnine mora pri uporabi nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna ali povzročajo znatnejšo škodo (prepovedana imisija).
 
Kar se tiče povzročanja hrupa in kršitev v povezavi s hrupomo, to podrobneje določa Zakon o varstvu javnega reda in miru v 8. členu.
 
Kot kršitev po tem členu se šteje če:
 
med 22.00 in 6.00 uro motite mir ali počitek ljudi s hrupom in ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege;
če z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti.
Motenje in povzročanje hrupa z glasbilom tako ni omejeno le na interval med 22.00 in 6.00 uro. 
 
Vrednosti glede hrupa določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, vendar pa se določbe te uredbe ne uporabljajo za hrup, ki ga povzročajo prebivalci v sosednjih stanovanjih oziroma stanovanjskih stavbah.
 
Pri tem lahko kršitve v povezavi z hrupom podrobneje opredeljuje tudi vaš hišni red, ter pa tudi posamezni občinski odloki. Tako bi bilo potrebno konkretneje preveriti, kako je opredeljeno motenje s hrupom v vašem hišnem redu in v morebitnem občinskem odlogu.
 
MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor
POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!