Zadetkov: 380

Vprašanje:

Občini sem poslal prošnjo, če bi poskrbela za varnost nevarnega odseka ceste. Kdaj mi mora podati odgovor, če sploh mora?
 

Odgovor:

Uredba o upravnem poslovanju določa, da organ odgovori na vse dopise, iz katerih je mogoče razbrati pričakovanje odgovora organa in identiteto pošiljatelja, razen če se vsebina dopisa nanaša na postopek, ki se še vodi pri organu, če je dopis šikanozen ali če je organ pošiljatelju na bistveno podobno vprašanje že odgovoril.

Rok za odgovor je 15 dni od prejema dokumenta. Odgovor se pošlje pošiljatelju na naslov, ki izhaja iz dopisa.

Odgovor se lahko objavi tudi anonimizirano na svetovnem spletu. Če je v vsebinsko bistveno podobni zadevi organ že objavil anonimiziran odgovor, vas organ v tem delu lahko napoti na ta odgovor.

Če gre za zahtevnejšo zadevo, vam morajo v 15. dneh vsaj obvestiti o nadaljnjem postopanju in roku, ki ga je mogoče pričakovati za pripravo odgovora.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor