Zadetkov: 808

Vprašanje:

Aprila 19 sem dobila s strani FURSa ponoven izračun dohodnine za 2016. Vložila sem pritožbo, kdaj dobim odgovor iz FURS?
 

Odgovor:

Če davčni zavezanec ugovarja zoper informativni izračun, v roku za ugovor vloži dopolnjen informativni izračun, ki se šteje za njegovo napoved za odmero dohodnine. V tem primeru davčni organ preveri navedbe davčnega zavezanca in na podlagi svojih podatkov in podatkov davčnega zavezanca izda odločbo.

Napoved lahko vloži tudi davčni zavezanec nerezident, ki je rezident države članice EU oziroma Evropskega gospodarskega prostora, ki v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, uveljavlja olajšave za rezidente držav članic EU oziroma Evropskega gospodarskega prostora.

Odločba o odmeri dohodnine mora biti v teh primerih izdana do 31. oktobra za preteklo leto.

Za konkretnejši odgovor bi morali vedeti več o zadevi. Predlagamo, da se obrnete neposredno na svojo izpostavo Finančne uprave.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor