Zadetkov: 1953

Vprašanje:

Poslal sem vprašanje na e-naslov državnega zavoda. Koliko časa moram čakati na odgovor?

 

Odgovor:

Uredba o upravnem poslovanju določa da organ na svoji spletni strani objavi svoj uradni elektronski poštni naslov kot uradni elektronski naslov organa. Zagotoviti mora sprotno pregledovanje pošte, prejete na uradni elektronski naslov organa.

Uredba določa tudi, da organ odgovori na vse dopise, iz katerih je mogoče razbrati pričakovanje odgovora organa in identiteto pošiljatelja, razen če se vsebina dopisa nanaša na postopek, ki se še vodi pri organu, če je dopis šikanozen ali če je organ pošiljatelju na bistveno podobno vprašanje že odgovoril.

Rok za odgovor je 15 dni po prejemu dokumenta. Odgovor pošlje pošiljatelju na naslov, ki izhaja iz dopisa. Organ lahko odgovor objavi anonimizirano na svetovnem spletu.

Za zahtevnejše zadeve organ v tem roku pošiljatelju pošlje vsaj obvestilo o nadaljnjem postopanju in roku, ki ga je mogoče pričakovati za pripravo odgovora. Če je v vsebinsko bistveno podobni zadevi organ že objavil anonimiziran odgovor, organ v tem delu pošiljatelja napoti na ta odgovor.

Seveda pa je potrebno vedeti, da uredba velja za organe državne uprave, organe samoupravnih lokalnih skupnosti.

Za druge pravne in fizične osebe, pa le, če na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor