Zadetkov: 558

Vprašanje:

Sosed je priposestvoval potko do hiše čez moje dvorišče, medtem ko ima drugje javni dostop. Mu lahko prekinem služnost?

 

Odgovor:

Glede na to, da ne navajate drugače, predvidevamo, da ne gre za nujno pot, ampak gre za priposestvovano služnost.

Stvarna služnost preneha na podlagi pravnega posla, na podlagi odločbe ali na podlagi zakona.

Služnost lahko tako preneha sporazumno na podlagi pravnega posla med lastnikoma gospodujoče in služeče nepremičnine in z izbrisom iz zemljiške knjige.

e-obrazec - Sporazum o prenehanju stvarne služnosti

V kolikor dogovor ni mogoč, je potrebno preveriti konkretno zadevo bolj podrobno.

Lastnik služeče stvari lahko zahteva, naj stvarna služnost preneha, če postane nekoristna za uporabo gospodujoče stvari ali če se bistveno spremenijo okoliščine, v katerih je bila ustanovljena.

Stvarna služnost na podlagi zakona preneha:

  • če se lastnik služeče stvari upre njenemu izvrševanju, lastnik gospodujoče stvari pa svoje pravice tri leta zaporedoma ne izvršuje;
  • če se ne izvršuje v času, potrebnem za njeno priposestvovanje;
  • če je gospodujoča oziroma služeča stvar uničena.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kdaj se šteje, da je pot po sosedovi parceli priposestvovana?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor