Zadetkov: 151

Vprašanje:

Hišo smo izgubili. Dražba. Koliko časa smo po zakonu še v njej? Dobili smo 60 dni. Imamo možnost pritožbe. Kam se naj obrnemo?
 

Odgovor:

Predvidevamo, da se vaše vprašanje nanaša na prodajo nepremičnine v izvršilnem postopku.

Sodišče po izdaji sklepa o domiku in po položitvi kupnine izda sodišče sklep, da se nepremičnina izroči kupcu in po pravnomočnosti sklepa v zemljiški knjigi vpiše nanj lastninska pravica na nepremičnini ter izbrišejo tiste pravice in bremena, za katere je to določeno s sklepom o domiku.

V sklepu sodišče tudi odloči, kdaj se je dolžnik dolžan izseliti iz družinske stanovanjske hiše ali stanovanja oziroma izprazniti poslovni prostor. Sklep je izvršilni naslov za izpraznitev in izročitev nepremičnine.

Naj omenimo, da imate (poleg poplačila dolga) v postopku možnost sodišču predlagati izvršbo na drugo premoženje ali prihodke, poleg tega pa imate možnost tudi zaprositi da ostanete v nepremičnini kot najemnik še tri leta od dneva prodaje dalje. Na žalost ste to možnost že zamudili. Da si zagotovite to pravico morate namreč podati predlog in sicer v 60 dneh od prejema sklepa o izvršbi, če je dražbeni narok pred potekom tega roka, pa najkasneje do dražbenega naroka. 

e-obrazec - Predlog dolžnika, naj sodišče dovoli izvršbo na druga sredstva ali na drugo nepremičnino

e-obrazec - Predlog dolžnika da obdrži pravico do najema stanovanja

V kolikor se dolžnik ne izseli sam, lahko upnik vloži na sodišče predlog za fizično izselitev dolžnika iz nepremičnine. V tem primeru vas bo izvršitelj (lahko tudi v spremstvu policije) izselil iz nepremičnine.

e-obrazec - Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova- izpraznitev in izročitev nepremičnine (stanovanja, hiše...)

Izvršba za izpraznitev in izročitev nepremičnine se opravi tako, da izvršitelj izroči nepremičnino v posest upniku, potem ko iz nje odstrani osebe in stvari. Izpraznitev in izročitev nepremičnine je dopustna po preteku osmih dni od dneva, ko je bil dolžniku vročen sklep o izvršbi.

Glede same pritožbe in nadaljnjih možnosti v postopku pa je potrebno preveriti konkretno zadevo. Predlagamo, da pri tem poiščete ustrezno pravno pomoč. Opis zadeve in dokumentacijo posredujete tudi preko našega e-obrazca (na dnu strani).

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Nekaj koristnih nasvetov, ki jih morate kot dolžnik poznati o izvršbi

Informiran.si - Nekaj koristnih nasvetov za upnike, ki želijo v izvršbi izterjati svojega dolžnika

Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja v povezavi z izvršbo.

Informiran.si - Kako izterjati neplačan račun (preko izvršbe na podlagi verodostojne listine)?

Informiran.si - Katere so glavne spremembe, ki jih prinaša novela Zakona o izvršbi in zavarovanju?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor