Zadetkov: 307

Vprašanje:

Pri kateri starosti lahko otrok odloča o stvareh, kot je: "Rad bi šel sam na vlak, do svojega očeta.", če sploh?


Odgovor:

Načeloma se v teh primerih presoja vsak primer posebej.

Bi pa navedeno lahko obravnavali v okviru starševske skrbi. Starševska skrb so obveznosti in pravice staršev, ki se nanašajo na skrb za otrokovo življenje in zdravje, njegovo vzgojo, varstvo in nego, nadzor nad otrokom in skrb za njegovo izobraževanje ter obveznosti in pravice staršev, ki se nanašajo na zastopanje in preživljanje otroka ter na upravljanje njegovega premoženja.

Starševska skrb preneha s polnoletnostjo otroka, to je, ko dopolni 18 let, ali če otrok pridobi popolno poslovno sposobnost pred polnoletnostjo.

Otrok pridobi popolno poslovno sposobnost s sklenitvijo zakonske zveze. Sodišče lahko prizna popolno poslovno sposobnost otroku, ki je postal roditelj in je dosegel tako telesno in duševno zrelost, da je sposoben za samostojno življenje.

Ker predvidevamo, da se vprašanje nanaša na stike otroka z očetom, s katerim niste več v zvezi, naj še omenimo, da mora tisti od staršev, kateremu je bil otrok zaupan v varstvo in vzgojo, ali druga oseba, h kateri je bil otrok nameščen, opustiti vse, kar otežuje ali onemogoča stike. Prizadevati si mora za ustrezen otrokov odnos do stikov z drugim od staršev oziroma s starši. Tisti od staršev, ki izvaja stike, mora opustiti vse, kar otežuje izvajanje stikov ter varstvo in vzgojo otroka.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor