Zadetkov: 7463

Vprašanje:

Kako se deli premozenje, hiša (oče in mama sta lastnika vsak 1/2), očetov avto in denar na računu, med mamo in dva sinova?
 

Odgovor:

Predvidevamo, da sprašujete, kako bo potekalo dedovanje po očetu, pri čemer je predpostavka, da oče svojega premoženja ni razdelil v oporoki.

Dedujete 3 dediči, vsi v enakih delih, vsak 1/3.

Deduje se premoženje v lasti očeta. Torej 1/2 hiše, očetov avto in denar na računu. Pri tem predvidevamo, da gre za očetovo osebno premoženje in ne za premoženje zakoncev.

Premoženje zakoncev je premoženje, ki ga zakonca v času zveze ustvarita z delom (sem ne spada premoženje, ki ga kdo od zakoncev dobi kot darilo ali podeduje).

Pri tem ni pomembno, kdo je dejansko zaslužil ali pridobil premoženje. Zakonska predpostavka je, da se to premoženje (ne glede kdo je uradno lastnik) deli med zakonca 50:50. Delitev je lahko tudi drugačna, če kdo od zakoncev uspe dokazati, da je prispeval nadproporcionalno več.

Očitno sta starša že razdelila hišo. Bi pa lahko mama zahtevala, da se njena 1/2 ostalega skupnega premoženja izloči iz dedne mase. Torej da se iz dedne mase izloči 1/2 avtomobila in 1/2 denarja, ter se ji prizna kot njen del skupnega premoženja.

Tako bi se med 3 dediče delila 1/2 hiše, 1/2 avtomobila in 1/2 denarja. Vsakemu od dedičev bi pripadla 1/3.

Če mati ne bo zahtevala izločitev njenega dela skupnega premoženja, se bo delila 1/2 hiše, avtomobil in denar na računu.

Več informacij najdete v spodnjih člankih:

Informiran.si - Kako poteka dedovanje, če ni oporoke?

Informiran.si - Odgovori na najpogostejša vprašanja o dedovanju

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor