Zadetkov: 110

Vprašanje:

Ali dedni dogovor (da skrbi za starša) zavezuje tudi potomce tistega, ki ga je sklenil in v kakšni meri?
 

Odgovor:

Za konkretnejši odgovor bi morali vedeti več o zadevi.

Kolikor razumemo, ne gre za pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Ta pogodba mora biti namreč sklenjena v obliki notarskega zapisa. V primeru pogodbe o dosmrtnem preživljanju velja, da v primeru smrti preživljalca, preidejo njegove obveznosti na njegovega zakonca in na tiste potomce, posvojence ali njihove potomce, ki so poklicani k dedovanju, če ti v to privolijo.

Če ti ne privolijo v nadaljevanje pogodbe o dosmrtnem preživljanju, se pogodba razveže in nimajo pravice zahtevati odškodnine za prejšnje preživljanje.

Če zakonec, potomci, posvojenci ali potomci posvojenca ne morejo prevzeti pogodbenih obveznosti, imajo pravico zahtevati odškodnino od preživljanca. Sodišče določi to odškodnino po prostem preudarku, upoštevajoč pri tem premoženjske razmere preživljanca in tistih, ki so bili upravičeni do nadaljevanja pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

V primeru, da gre le za ustni dogovor, to ne velja.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor