Zadetkov: 903

Vprašanje:

Junija sem dopolnil 65 let. V jan. 2020 bom dopolnil 43 let del. dobe. Me lahko delodajalec odpusti brez pravega vzroka?
 

Odgovor:

V vsakem primeru delodajalec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi, če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved.

Dodatno delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

e-obrazec - Soglasje starejšega delavca (delavca pred upokojitvijo), k redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

e-obrazec - Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

Delodajalec pa vam lahko poda odpoved brez soglasja:

  • če je vam je zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
  • če vam je bila ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom tega zakona,
  • v primeru, da ste ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjevali pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,
  • v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kako delodajalec poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Informiran.si - Starejši delavec, delavec pred upokojitvijo. Kakšna je razlika?

Informiran.si - Kdaj in v kolikšnem znesku je delavec upravičen do odpravnine?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor