Vprašanje:

Kaj naj storim, če delodajalec noče sprejeti moje odpovedi?

Odgovor:

Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi se vroča:

  • praviloma osebno v prostorih delodajalca,
  • s priporočeno pošiljko s povratnico,
  • z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu.

Pogodbena stranka, ki se ji odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča v prostorih delodajalca, je dolžna prevzeti odpoved pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da je bila vročitev opravljena, če pogodbena stranka odkloni vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Dokazno breme za vročitev oziroma odklonitev vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi je na pogodbeni stranki, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.

Odpoved lahko tako pošljete delodajalcu s priporočeno pošiljko s povratnico. Delodajalec jo je dolžan sprejeti. Pri tem se uporabljajo pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju. Vročitev se opravi osebno naslovniku. V se pošiljka naslovniku ne more vročiti, se mu pusti obvestilo, v katerem je navedeno, kje ga pošiljka čaka in rok 15 dni, v katerem mora pošiljko dvigniti. Vročitev se šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik pisanje dvigne. V kolikor naslovnik poštne pošiljke ne dvigne v 15-dnevnem roku, se šteje, da je bila vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi opravljena po poteku tega roka. Po poteku tega roka se naslovniku poštna pošiljka – odpoved pogodbe o zaposlitvi pusti v njegovem hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku.

Za vročitev odpovedi po pošti v skladu s pravili pravdnega postopka o osebnem vročanju se uporabi posebna ovojnica (kuverta) za vročanje po pošti v pravdnem postopku. 

Istočasno lahko odpoved vročite v prostorih delodajalca, pri čemer predlagamo, da odpoved vročite v prisotnosti dveh prič, ki naj podata pisno izjavo o vročitvi odpovedi.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kdaj in v kolikšnem znesku je delavec upravičen do odpravnine?

Informiran.si - Kakšne možnosti ima delavec, ki želi odpovedati pogodbo o zaposlitvi?

Informiran.si - Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom

Informiran.si - Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Informiran.si - Kako odpoved pogodbe vpliva na izplačan regres in dodeljen dopust?

Informiran.si - Odgovori na najpogostejša vprašanja o regresu

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!