Zadetkov: 493

Vprašanje:

Prijavila sem se na razpis na delovno mesto. Sklepa o neizbiri nisem prejela. Drugi so ga. Kaj storiti?
 
 

Odgovor:

Delodajalec mora v osmih dneh po zaključenem postopku izbire pisno obvestiti neizbranega kandidata o tem, da ni bil izbran.

e-obrazec - Obvestilo neizbranemu kandidatu

V kolikor vas delodajalec ni obvestil, lahko podate prijavo na pristojni inšpektorat.

e-obrazec - Prijava delodajalca delovni inšpekciji (Inšpektoratu RS za delo)

Globa za delodajalca, ki neizbranega kandidata ne obvesti v osmih dneh po zaključenem postopku izbire o tem, da ni bil izbran, znaša od 100 do 2.000 EUR.

Uveljavljate lahko tudi sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. Pri tem morate pisno zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi oziroma da svoje obveznosti izpolni.

Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne odpravi kršitve, lahko v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitev s strani delodajalca, zahtevate sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor