Vprašanje:

Letos dopolnim 55 let. 36 let delovne dobe. Kolektivna pogodba kovinskih materialov in livarn. Imam 28 dni dopusta. Mi pripadajo dodatni 3. dnevi?

 

Odgovor:

Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije odmero dopusta določa v 29. členu.

Delavec ima pravico do letnega dopusta v minimalnem trajanju 4 tedne, ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.

Dodatno ima delavec pravico tudi do dodatnih dni letnega dopusta po naslednjih kriterijih:

- skupna delovna doba:

nad 3 leta do 5 let 1 dan
nad 5 let do 10 let 2 dni
nad 10 let do 20 let 3 dni
nad 20 let do 30 let 4 dni
nad 30 let 5 dni

- skupna delovna doba:

nočni delavec 2 dni
delavec, ki dela v turnusu 1 dan

 

V podjetniški kolektivni pogodbi ali v splošnih aktih delodajalca se lahko določijo dodatni kriteriji letnega dopusta.

Skupni letni dopust delavca po zakonu, ki ureja delovna razmerja, in po tej kolektivni pogodbi skupaj znaša največ 33 dni oziroma 35 dni za nočnega delavca, če ni za delavca ugodneje določeno v podjetniški kolektivni pogodbi, splošnem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi.

Delavcu, ki izpolni ali se mu spremeni kriterij letnega dopusta po tej kolektivni pogodbi, se sprememba upošteva v tekočem letu.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je starejši delavec (starejši od 55 let), invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.

Glede dodatnih dni dopusta na podlagi statusa starejšega delavca, niti zakon niti kolektivna pogodba ne določata natančno. Kolektivna pogodba sicer navaja, da se sprememba upošteva v tekočem letu, vendar navaja le kriterij letnega dopusta po tej kolektivni pogodbi, ne pa tudi kriterij po zakonu.

Običajna praksa je, da se pri odmeri letnega dopusta upošteva tako kriterije, ki jih delavec izpolnjuje v času odmere, kot tudi kriterije, ki jih bo delavec izpolnil tekom koledarskega leta za katerega se letni dopust odmerja. Ni pa po našem mnenju delodajalec k temu zavezan, v kolikor pogoja starejšega delavca niste izpolnili ob sami odmeri. Pri tem je seveda potrebno preveriti tudi določbe morebitnega internega akta delodajalca.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Koliko dopusta pripada delavcu, kako se določi in kako izrabi

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!