Zadetkov: 522

Vprašanje:

Sem invalid 1. kategorije. Lahko delam 2-3-ure po podjemni pogodbi, ne da bi mi ukinili pokojnino?
 

Odgovor:

Načeloma ne. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v 63. členu določa, da invalid I. kategorije ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela in nima pa več preostale delovne zmožnosti.

Do tega statusa in posledično tudi do invalidske pokojnine ste tako upravičeni, ker nimate vrč preostale delovne zmožnosti in tako ne more opravljati nobenega dela, kar velja tudi za delo po pogodbi civilnega prava, kot je podjemna pogodba.

Seveda pa bi bilo potrebno za konkretnejši odgovor poznati tudi več informacij o vaši zadevi.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor