Zadetkov: 1541

Vprašanje:

Bolniška med prazniki. Se vse šteje kot bolniška? Ali posebej bolniška, posebej prazniki?
 

Odgovor:

Zakon o delovnih razmerjih določa v 137. členu, da je delodajalec delavcu dolžan izplačati nadomestilo plače za tiste dneve in za toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost delavca na dan, ko zaradi opravičenih razlogov ne dela.

To pomeni, da je dela prosti dan obračuna običajno in je plačan 100%, ne glede na to ali je delavec v tistem času bolniško odsoten. To ne velja, če bi bil praznik delovni dan. V tem primeru se šteje, da se obračuna bolniška odsotnost, saj bi delavec, v kolikor ne bi bil bolniško odsoten, bil prisoten na delu.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor