Vprašanje:

Kolektivni dopust naj bi se po zakonu koristil skupaj 10 dni. Je to res? Kako to dopovedati svojemu šefu?

 

Odgovor:

Zakon o delovnih razmerjih kolektivnega dopusta kot takšnega ne določa.

Glede izrabe letnega dopusta Zakon o delovnih razmerjih določa, da se letni dopust izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti.

Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic. Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. Delodajalec lahko delavcu odreče izrabo letnega dopusta v teh primerih, če bi odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces.

Delodajalec lahko zahteva od delavca, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Ta dva tedna dopusta (v primeru 5-dnevnega tedenskega delovnika je to 10 dni dopusta) mora delavec pokoristiti v tekočem letu. Preostali letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, en del pa mora trajati najmanj dva tedna.

Delodajalec mora pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta določiti letni razpored delovnega časa in o tem pisno obvesti delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije) in sindikate pri delodajalcu. V tem okviru se določi tudi kolektivni dopust.

Možnosti izrabe dopusta v obliki kolektivnega dopusta urejajo kolektivne pogodbe in interni akti delodajalcev. Tako bi morali za konkretnejši odgovor preveriti, na podlagi česa se kolektivni dopust odredi. Kot omenjeno pa, kar se tiče zakona, pa le-ta določa le, da mora delavec vsaj en del dopusta, ki mora trajati vsaj dva tedna, izrabiti v kosu in v tekočem koledarskem letu.

V kolikor smatrate, da prihaja do kršitev imate možnost da podate prijavo na pristojni Inšpektorat za delo.

e-obrazec - Prijava delodajalca delovni inšpekciji (Inšpektoratu RS za delo) s strani delavca

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Koliko dopusta pripada delavcu, kako se določi in kako izrabi

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!