Vprašanje:

Letos sem kot učiteljica v razred dobila gluhega otroka. Mi glede na težavnost dela pripada več dni dopusta?


Odgovor:

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji glede kriterijev za odmero dopusta določa, da je dolžina letnega dopusta odvisna od delovne dobe, zahtevnosti delovnega mesta, delovnih pogojev, psihičnih obremenitev, socialnih in zdravstvenih razmer ter starosti.

Delavcu pripada glede na delovno dobo naslednje število dni letnega dopusta:

 • do 3 leta delovne dobe 19 dni
 • nad 3 do 7 let delovne dobe 20 dni
 • nad 7 do 10 let delovne dobe 21 dni
 • nad 10 do 15 let delovne dobe 22 dni
 • nad 15 do 20 let delovne dobe 23 dni
 • nad 20 do 25 let delovne dobe 24 dni
 • nad 25 let delovne dobe 25 dni

Glede na najvišjo stopnjo izobrazbe, ki se zahteva za delovno mesto:

 • delavcem VIII. in IX. skupine zahtevnosti – 6 dni letnega dopusta
 • delavcem VII. -in VII./2 skupine zahtevnosti – 5. dni letnega dopusta,
 • delavcem VI. in VI./2 skupine zahtevnosti – 4 dni letnega dopusta,
 • delavcem V. skupine zahtevnosti – 3 dni letnega dopusta
 • delavcem na vseh ostalih delovnih mestih – 2 dni letnega dopusta.

Delavcu se letni dopust glede na zahtevnost dela poveča:

 • za vodenje zavoda – 5 dni,
 • za vodenje enote vrtca, podružnične šole oziroma opravljanja funkcije pomočnika ravnatelja – 4 dni,
 • za vzgojno-izobraževalno in drugo delo z otroki oziroma učenci s posebnimi potrebami v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami in šolah s prilagojenim programom ter razvojnih oddelkih vrtcev:
  • z lažjo motnjo v duševnem razvoju, z motnjami vida sluha in govora ter z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju – 3 dni
  • z motnjami vedenja in osebnosti in z zmerno motnjo v duševnem razvoju – 5 dni
  • s težjo motnjo v duševnem razvoju ter z več motnjami – 10 dni
 • za delo v hrupu, vročini, prahu in vlagi, oziroma pod vplivom vremenskih razmer – 3 dni
 • za delo v nočnem času – 3 dni

Učiteljem, vzgojiteljem, varuhom, svetovalnim delavcem in drugim strokovnim delavcem, ki jih določa zakon, se letni dopust poveča za 1 dan.

Delavcu se glede na socialne in zdravstvene razmere letni dopust poveča:

 • za vsakega otroka do 7 leta starosti 2 dni,
 • za vsakega otroka nad 7 let do 15 let starosti za 1 dan,
 • invalidu II. in III. kategorije za 1 dan,
 • delavcu, ki neguje in varuje težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno prizadeto osebo za 5 dni,
 • delovnemu invalidu in delavcu z najmanj 60% telesno okvaro za 5 dni,

Delavcu, ki dopolni 50 let starosti, se letni dopust poveča za 5 dni.

Kriterij delovne dobe oziroma določene starosti se upošteva delavcu pri določanju dolžine letnega dopusta, če je izpolnjen pogoj v koledarskem letu, za katerega se določa dolžina letnega dopusta.

Dodatni trije dnevi dopusta za delo z otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, z motnjami vida sluha in govora ter z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju vam pripadajo, v kolikor je vaše delo v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami ali šoli s prilagojenim programom ali v razvojnem oddelku vrtca.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!