Vprašanje:

Sem začetnik prodajalec. Koliko dopusta in regresa mi pripada? Če prekinem pogodbo, moram vrniti regres?
 

Odgovor:

Glede na to, da navajate delovno mesto prodajalec, sklepamo, da se pri odmeri dopusta in regresa, poleg določil Zakona o delovnih razmerjih uporablja tudi Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije.

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije dopust opredeljuje v 47. členu.

Določa, da ima delavec v posameznem koledarskem letu pravico do minimalnega osnovnega letnega dopusta, ki ne more biti krajši kot štiri tedne, kar pomeni:

 • 16 delovnih dni, če dela 4 dni na teden;
 • 20 delovnih dni, če dela 5 dni na teden;
 • 24 delovnih dni, če dela 6 dni na teden.

Poleg minimalnih osnovnih dni letnega dopusta, pripada delavcu še dodatni letni dopust na podlagi zakona, ki ureja delovna razmerja po naslednjih kriterijih:

 • 3 dni starejšemu delavcu,
 • 3 dni delavcu z najmanj 60 % telesno okvaro,
 • 3 dni delavcu, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo,
 • 3 dni delavcu invalidu,
 • 7 dni delavcu mlajšemu od 18 let,
 • 1 dan delavcu za vsakega otroka, ki še ni dopolnil starosti 15 let.

Spremembe kriterijev in števila dni letnega dopusta, ki so določeni v tem odstavku, se avtomatično uveljavijo z vsakokratno spremembo zakona.

Poleg osnovnega letnega dopusta iz prvega odstavka tega člena ima delavec pravico do dodatnih dni letnega dopusta:

a) za skupno delovno dobo:

 • od 2 do 5 let – 1 dan,
 • od 5 do 10 let – 2 dni,
 • od 10 do 15 let – 4 dni,
 • od 15 do 20 let – 5 dni,
 • nad 20 let – 6 dni;

b) nočni delavec – 1 dan;

c) delavec, ki je v preteklem koledarskem letu opravil vsaj 1500 ur nočnega dela pri delodajalcu – 1 dan.

Dokupljena, beneficirana in posebne zavarovalne dobe ne štejejo v skupno delovno dobo.

V podjetniški kolektivni pogodbi in/ali v splošnem aktu delodajalca se lahko določijo dodatni kriteriji letnega dopusta, kot so na primer zahtevnost dela, izobrazba, težji delovni pogoji, delovna uspešnost in podobno.

Delavcu, ki izpolni zakonske kriterije za povečanje ali zmanjšanje letnega dopusta, se povečanje ali zmanjšanje upošteva pri odmeri v tekočem koledarskem letu.

Delavcu, ki izpolnjuje kriterije iz kolektivne pogodbe ali splošnega akta delodajalca za povečanje ali zmanjšanje letnega dopusta, se povečanje ali zmanjšanje upošteva pri odmeri v naslednjem koledarskem letu.

Delodajalec delavca pisno obvesti o odmeri letnega dopusta do 31. marca tekočega leta.

Delavec ima pravico izrabiti tri (3) dni letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri (3) dni pred izrabo. Delodajalec mu izrabe ne sme odreči razen, če bi ta resneje ogrožala delovni proces.

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije regres za letni dopust opredeljuje v 76. členu.

Delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust, kot ga določa zakon. Zakona o delovnih razmerjih določa, da je elodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Delodajalec lahko izplača del regresa v nedenarni obliki. V primeru, da izplača del regresa v nedenarni obliki znaša regres za letni dopust 910,00 EUR, od tega mora delodajalec izplačati v denarju najmanj 55 % tega zneska.

V primeru izplačila dela regresa v nedenarni obliki, je delodajalec dolžan ta del regresa zagotoviti v obliki, ki jo delavec potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih potreb, le-ta pa mora biti po vrednosti enakovredna denarni obliki.

V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni dopust izplača najkasneje do 1. novembra tekočega leta.

Kar se tiče regresa v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi med letom Zakon o delovnih razmerjih v 131. členu določa, da ima delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve.

V 131. členu zakon določa, da če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

V primeru odpoved vam tako pripada 1/12 dopusta in regresa za vsak dopolnjen mesec dela v koledarskem letu. Presežni regres ste tako dolžni vrniti.

e-obrazec - Soglasje delavca za poračun (pobot) preveč izplačanega regresa

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Koliko dopusta pripada delavcu, kako se določi in kako izrabi

Informiran.si - Odgovori na najpogostejša vprašanja o regresu

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!