Vprašanje:

Žena stara 53,5 let. Ima 36 let in 3 mesece delovne dobe. V podpis je dobila novo pogodbo. Jo lahko odpustijo brez odpravnine, če ne podpiše? Obvezno soglasje za nočno delo?
 

Odgovor:

Glede na podane informacije predvidevamo, da gre v ženinem primeru za odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi po 91. členu Zakona o delovnih razmerjih.

e-obrazec - Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

Če bo žena sprejela ponudbo delodajalca, mora skleniti novo pogodbo o zaposlitvi v roku 15 dni od prejema pisne ponudbe.

e-obrazec - Pogodba o zaposlitvi

Pri tem je pomembno vedeti, ali ji je delodajalec ponudil ustrezno novo zaposlitev. Ustrezna zaposlitev je zaposlitev, za katero se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela, za katero je imel delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

Če gre za ustrezno zaposlitev za nedoločen čas in jo bo žena sprejela, nima pravice do odpravnine, obdrži pa pravico do pravnega varstva pred pristojnim sodiščem, kot v drugih primerih redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V primeru ugotovitve nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi se šteje, da je bila nova pogodba sklenjena pod razveznim pogojem.

Če ne bo sprejela ponudbe delodajalca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno zaposlitev in za nedoločen čas, nima pravice do odpravnine po 108. členu Zakona o delovnih razmerjih.

V primeru, ko gre za neustrezno zaposlitev in jo bo žena sprejela, ima pravico do sorazmernega dela odpravnine v višini, ki jo dogovori z delodajalcem.

e-obrazec - Dogovor o odpravnini

V kolikor zavrne neustrezno zaposlitev, je upravičena do odpravnine.

Pomembna je tudi določba o varstvu delavca pred upokojitvijo po 114. členu Zakona o delovnih razmerjih.

Delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, razen:

  • če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
  • če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom tega zakona,
  • v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,
  • v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.

e-obrazec - Soglasje starejšega delavca (delavca pred upokojitvijo), k redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Kar se tiče opravljanja nočnega dela, delodajalec ne sme naložiti nadurnega ali nočnega dela starejšemu delavcu, brez njegovega pisnega soglasja. Za starejšega delavca se šteje delavec starejši od 55 let.

e-obrazec - Soglasje delavca za nočno in/ali nadurno delo

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kdaj lahko delodajalec spremeni pogodbo o zaposlitvi?

Informiran.si - Sprememba pogodbe o zaposlitvi - Kdaj zadošča aneks, kdaj pa je potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi? 

Informiran.si - Kako delodajalec poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi? 

Informiran.si - Kakšni so odpovedni roki pri prekinitvi pogodbe o zaposlitvi? 

Informiran.si - Kdaj in v kolikšnem znesku je delavec upravičen do odpravnine? 

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!