Vprašanje:

Me pri 61. letih lahko dajo za letečo pomoč po vseh trgovinah? Sem vrtoglava in težko vozim. Sedaj vozim le 15 km?
 

Odgovor:

Najprej moramo opozoriti, da bi morali za konkreten odgovor preveriti določbe vaše konkretne pogodbe o zaposlitve in morebitnih drugih aktov, ki določajo način opravljanja dela pri delodajalcu. Po določbah pa so Zakona o delovnih razmerjih naziv delovnega mesta, vrsta dela, s kratkim opisom dela in kraj opravljanja dela, obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi. V kolikor se katera od teh določb pogodbe spremeni, je potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. 

V kolikor ne gre za iztek pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ampak za spremembo obstojege pogodbe o zaposlitvi, spremembe veljajo le, v kolikor se strinjate s podpisom nove pogodbe o zaposlitvi.

V tem primeru bi delodajalec lahko podal odpoved pogodbo o zaposlitvi z ponudbo nove (91. člen  ZDR-1) ustrezne zaposlitve. Ustrezna zaposlitev je zaposlitev, za katero se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela, za katero je imel delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

Glede na vašo starost je potrebno opozoriti tudi, da delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, razen:

  • če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
  • če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom tega zakona,
  • v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,
  • v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.

Glede opravljanja dela, za katerega imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pa je potrebno omeniti tudi, da mora, v primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo, delavec opravljati tudi drugo delo. Takšna odreditev lahko traja največ tri mesece v koledarskem letu.

V kolikor z zakonom ali kolektivno pogodbo ni določeno drugače, lahko delodajalec z namenom ohranitve zaposlitve ali zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa delavcu pisno odredi začasno opravljanje drugega ustreznega dela v primerih začasno povečanega obsega dela na drugem delovnem mestu oziroma vrsti dela pri delodajalcu, začasno zmanjšanega obsega dela na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, ki ga opravlja, in nadomeščanja začasno odsotnega delavca. Pisna odreditev se lahko pošlje delavcu tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Ustrezno delo iz prejšnjega odstavka je delo, za katerega delavec izpolnjuje pogoje in za katerega se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se zahteva za opravljanje dela, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot je dogovorjen za delo, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

Dodatno velja, da mora delavec spoštovati in izvajati predpise in ukrepe o varnosti in zdravju pri delu ter pazljivo opravljati delo, da zavaruje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb, ter obveščati delodajalca o vsaki grozeči nevarnosti za življenje, zdravje ali nastanek materialne škode, ki jo zazna pri delu. Dolžnost delodajalca je, da zagotavlja pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Glede na to, da omenjate trgovino, predvidevamo, da v vašem primeru veljajo določila  Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, ki določila glede opravljanja dela opredeljuje natančneje. 

Kraj opravljanja dela se dogovori s pogodbo o zaposlitvi, pri čemer je lahko kraj opravljanja dela lahko širše opredeljen, in sicer glede na mrežo organizacijskih enot delodajalca.

Če je kraj opravljanja dela v pogodbi o zaposlitvi širše določen, se kot kraj opravljanja dela štejejo vse organizacijske enote delodajalca, do katerih pot na delo in z dela z razpoložljivimi prevoznimi sredstvi ne traja dlje kot tri (3) ure od prebivališča delavca po pogodbi o zaposlitvi, če gre za mater z otrokom do treh let starosti, pa ne dalj kot eno (1) uro. Te omejitve ne veljajo, če se, upoštevaje naravo delovnega mesta, dogovorjenega s pogodbo o zaposlitvi ob upoštevanju splošnega akta delodajalca, delavec in delodajalec dogovorita drugače.

Delodajalec lahko začasno začasno opredeli opravljanje tudi drugega dela, kot je dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi, v primerih 21. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije.

V kolikor smatrate, da iz vidika zdravja niste več sposobni opravljati dela v enakem obsegu, lahko pri svojem zdravniku preverite možnosti napotitve na invalidsko komisijo in delo s skrajšanim delovnim časom oz. z omejitvami.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kdaj lahko delodajalec spremeni pogodbo o zaposlitvi?

Informiran.si - Sprememba pogodbe o zaposlitvi - Kdaj zadošča aneks, kdaj pa je potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi? 

Informiran.si - Kako delodajalec poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi? 

Informiran.si - Kakšni so odpovedni roki pri prekinitvi pogodbe o zaposlitvi? 

Informiran.si - Kdaj in v kolikšnem znesku je delavec upravičen do odpravnine? 

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!