Vprašanje:

Kako prideš do izredne odpovedi, če si ne želiš več delati v nezdravem okolju, ki te duši in te delodajalec ne spoštuje?
 

Odgovor:

Delavec lahko poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, če obstaja kateri od razlogov oz. kršitev delodajalca, opredeljenih v 111. členu Zakona o delovnih razmerjih:

 

111. člen

(razlogi na strani delodajalca)

 

(1) Delavec lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če:

  • mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal zakonsko določenega nadomestila plače,
  • mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije o prepovedi opravljanja delovnega procesa ali prepovedi uporabe sredstev za delo dalj kot 30 dni in mu delodajalec ni plačal zakonsko določenega nadomestila plače,
  • mu delodajalec vsaj dva meseca ni izplačeval plače oziroma mu je izplačeval bistveno zmanjšano plačo,
  • mu delodajalec dvakrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plače ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku,
  • delodajalec zanj tri mesece zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni v celoti plačal prispevkov za socialno varnost,
  • delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je delavec od delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje,
  • mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave v skladu s 6. členom tega zakona,
  • delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu v skladu s 47. členom tega zakona.

 

(2) Pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi mora delavec delodajalca pisno opomniti na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvestiti inšpektorat za delo. Če delodajalec v roku treh delovnih dni po prejemu pisnega opomina ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi v nadaljnjem 30-dnevnem roku iz drugega odstavka 109. člena tega zakona.

 

(3) Delavec je v primeru odpovedi zaradi ravnanj iz prvega odstavka tega člena upravičen do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, in do odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka.

 

V kolikor obstajajo razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 111. členu, mora delavec v prvem koraku od delodajalca zahtevati odpravo nepravilnosti, ter podati prijavo na pristojni inšpektorat za delo.

 

e-obrazec - Zahteva delavca za prenehanje kršenja pravic iz delovnega razmerja)

e-obrazec - Prijava delodajalca delovni inšpekciji (Inšpektoratu RS za delo) s strani delavca

 

Delodajalec delodajalec ima nato 3 delovne dni, da odpravi nepravilnosti. V kolikor tega ne stori, lahko podate izredno odpoved, v roku 30. dni.

 

e-obrazec - Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

 

V kolikor ni razloga, na podlagi katerega bi lahko podali izredno odpoved pogodbe o zaposlitiv, pa lahko kadarkoli in brez razloga podate redno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

 

e-obrazec - Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

 

Več informacij najdete v spodnjih člankih:

 

Informiran.si - Kdaj in kako lahko delavec poda izredno odpoved?

 

Informiran.si - Kakšne so razlike med redno in izredno odpovedjo, ki jo poda delavec?

 

Informiran.si - Kakšni so odpovedni roki pri prekinitvi pogodbe o zaposlitvi?

 

Informiran.si - Kaj lahko stori delavec, ki ni dobil izplačane plače, regresa, stroškov za prevoz,...?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!