Vprašanje:

Delam v šolstvu. Čistilka. En teden 5 dni (35 ur), drugi 6 dni (46 ur). Koliko je osnova za letni dopust?
 

Odgovor:

Če notranji akt delodajalca ne določa ugodnejših pogojev, se letni dpust odmeri glede na določbe Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Po kolektivni pogodbi tako kot osnova za odmero dopusta ni število delovnih dni v tednu, ampak delovna doba. Koliko dopusta Vam pripada, lahko preračunate glede na spodnje določbe:

12. Letni dopust

45. člen

Delavci zaposleni v vzgojnoizobraževalnih zavodih praviloma izrabijo večino letnega dopusta v času šolskih počitnic.

46. člen

Delavec ima pravico do letnega dopusta po kriterijih opredeljenih s to pogodbo, ne glede na to ali dela polni ali krajši delovni čas od polnega.

Če delavec ne izpolni pogoja nepretrganega dela šestih mesecev, ima pravico do sorazmernega dela dopusta. Sorazmerni del dopusta se določi tako, da se število pripadajočih dni letnega dopusta deli z dvanajstimi meseci in pomnoži s številom mesecev, ki jih je delavec že izpolnil v zavodu.

47. člen

Dolžina letnega dopusta je odvisna od delovne dobe, zahtevnosti delovnega mesta, delovnih pogojev, psihičnih obremenitev, socialnih in zdravstvenih razmer ter starosti.

1.     točka

Delavcu pripada glede na delovno dobo naslednje število dni letnega dopusta:

-       do 3 leta delovne dobe                                                                                                   19 dni

-       nad 3 do 7 let delovne dobe                                                                                           20 dni

-       nad 7 do 10 let delovne dobe                                                                                         21 dni

-       nad 10 do 15 let delovne dobe                                                                                       22 dni

-       nad 15 do 20 let delovne dobe                                                                                       23 dni

-       nad 20 do 25 let delovne dobe                                                                                       24 dni

-       nad 25 let delovne dobe                                                                                                 25 dni

2.     točka

Glede na najvišjo stopnjo izobrazbe, ki se zahteva za delovno mesto:

-       delavcem VIII. in IX. skupine zahtevnosti – 6 dni letnega dopusta

-       delavcem VII. -in VII./2 skupine zahtevnosti – 5. dni letnega dopusta,

-       delavcem VI. in VI./2 skupine zahtevnosti – 4 dni letnega dopusta,

-       delavcem V. skupine zahtevnosti – 3 dni letnega dopusta

-       delavcem na vseh ostalih delovnih mestih – 2 dni letnega dopusta.

3.     točka

Delavcu se letni dopust glede na zahtevnost dela poveča:

-       za vodenje zavoda – 5 dni,

-       za vodenje enote vrtca, podružnične šole oziroma opravljanja funkcije pomočnika ravnatelja – 4 dni,

-       za vzgojno-izobraževalno in drugo delo z otroki oziroma učenci s posebnimi potrebami v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami in šolah s prilagojenim programom ter razvojnih oddelkih vrtcev:

a)  z lažjo motnjo v duševnem razvoju, z motnjami vida sluha in govora ter z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju – 3 dni

b)  z motnjami vedenja in osebnosti in z zmerno motnjo v duševnem razvoju – 5 dni

c)  s težjo motnjo v duševnem razvoju ter z več motnjami – 10 dni

-       za delo v hrupu, vročini, prahu in vlagi, oziroma pod vplivom vremenskih razmer – 3 dni

-       za delo v nočnem času – 3 dni

Učiteljem, vzgojiteljem, varuhom, svetovalnim delavcem in drugim strokovnim delavcem, ki jih določa zakon, se letni dopust poveča za 1 dan.

4.     točka

Delavcu se glede na socialne in zdravstvene razmere letni dopust poveča:

-       za vsakega otroka do 7 leta starosti 2 dni,

-       za vsakega otroka nad 7 let do 15 let starosti za 1 dan,

-       invalidu II. in III. kategorije za 1 dan,

-       delavcu, ki neguje in varuje težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno prizadeto osebo za 5 dni,

-       delovnemu invalidu in delavcu z najmanj 60% telesno okvaro za 5 dni,

5.     točka

Delavcu, ki dopolni 50 let starosti, se letni dopust poveča za 5 dni.

Kriterij delovne dobe oziroma določene starosti se upošteva delavcu pri določanju dolžine letnega dopusta, če je izpolnjen pogoj v koledarskem letu, za katerega se določa dolžina letnega dopusta.

48. člen

Kot dnevi letnega dopusta se štejejo delovni dnevi. V dneve letnega dopusta se ne vštevajo sobote.

Delavec ima pravico dva dni letnega dopusta izrabiti na tista dneva, ki ju sam določi, pri čemer mora o tem obvestiti zavod tri delovne dni pred izrabo. Delavec teh dveh dni ne more koristiti v istem tednu.

 

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!