Vprašanje:

Prosim za razlago 226. č.l ZDR-1 v povezavi z 114. čl. ZDR-1. Decembra 2015 bom stara 56 let.


Odgovor:

114. člen ZDR-1 določa:

114. člen
(delavci pred upokojitvijo)


(1) Delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. 


(2) Varstvo po prejšnjem odstavku ne velja:

  • če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
  • če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom tega zakona,
  • v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,
  • v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.


(3) Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena pridobi podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

V prvem odstavku člena zakon določa, da delavcu delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razmerja, če le-ta izpolnjuje pogoje določene v tem členu.

Varstvo pred odpovedjo ne velja, če delodajalec poda svoje soglasje, oz. če so izpolnjeni pogoji določeni v 2. odst. tega člena.

e-obrazec - Soglasje starejšega delavca, k redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

226. člen določa, da se starost določena v 114. členu (58 let) dviguje postopno. Torej ta starost po letih znaša:

 

2013: 54 let 4 mes. - Ž / 55 let - M

2014: 55 let

2015: 56 let

2016: 57 let

2017: 58 let

 

226. člen

(postopno zviševanje starosti za delavce pred upokojitvijo)

 

Ne glede na določbo prvega odstavka 114. člena tega zakona, uživajo posebno varstvo pred odpovedjo delavci, ki v letu 2013 izpolnijo pogoj starosti 54 let in 4 mesece – ženske in 55 let – moški in delavci, ki v letu 2014 izpolnijo pogoj starosti 55 let. V nadaljnjih treh letih do uveljavitve starosti 58 let se starost za delavce zvišuje vsako leto za eno leto.

 

Za leto 2015 torej starost znaša 56 let. Za Vas bo to varstvo pred odpovedjo veljalo, ko boste dopolnili 56 let.

Več lahko preberete na spodnjih povezavah:

Informiran.si - Kako delodajalec poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Pravni e-Priročnik - Kako pravilno in brez tveganj odpustiti delavca

 

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!