Zadetkov: 481

Vprašanje:

Se varščina vrne, če si na dražbi v pisarni stečajnega upravitelja edini kupec, vendar se za nakup ne odločiš?
 

Odgovor:

Ne. Narok za prodajo nepremičnine se opravi, tudi če je navzoč en sam ponudnik. Sodišče pa lahko na predlog stranke ali zastavnega upnika oziroma upnika zemljiškega dolga glede na okoliščine primera preloži prodajni narok.

S plačilom varščine vsak dražitelj, tudi edini, sprejme obveznost pristopiti k javni dražbi. V primeru da ponudnik ne pristopi k javni dražbi, že vplačana varščina zapade v korist stečajne mase oz. se razdeli med upnike v izvršbi. Z vplačilom varščine dražitelj potrdi, da draži najmanj za izklicno ceno.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor