Vprašanje:

Kdaj je skrajni rok za pritožbo ali ugovor, če stečajni ni priznal terjatev ali prerekal?
 

Odgovor:

Upravitelj je upnikom odgovoren za škodo, ki jim jo povzroči s kršitvijo svojih obveznosti, prav tako pa hujše kršenje obveznosti upravitelja v postopku, v katerem je bil imenovan, pomeni tudi podlago za njegovo disciplinsko odgovornost in tudi za njegovo razrešitev. O razrešitvi upravitelja odloči sodišče po uradni dolžnosti, na zahtevo upravitelja ali na zahtevo, ki jo lahko vloži upniški odbor ali vsak upnik. Pri tem pa je seveda potrebno opozoriti, da zgolj nestrinjanje denimo upnika s posameznimi odločitvami oziroma ravnanjem upravitelja ne morejo biti razlog za razrešitev.

V kolikor menite, da vam je stečajni upravitelj s kršitvijo svojih obveznosti kot upniku povzročil škodo, ga lahko terjate za povzročeno škodo. Odgovornost za škodo je omejena do višine petkratnega zneska nagrade, do katere je upravičen v tem postopku, vendar ne manj kot 5.000 eurov. Ta omejitev ne velja, če je bilo dejanje izvedeno ali opuščeno namenoma ali iz hude malomarnosti.

Vsak stečajni upravitelj mora imeti sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodninsko odgovornost za zavarovalno vsoto vsaj 500.000 EUR.

Upravitelj je odškodninske odgovornosti oproščen, če dokaže:

  1. da je imel upnik škodo zaradi nepravilnih ali nepopolnih podatkov v njegovi prijavi terjatve ali drugih dejanj ali opustitev, ki izvirajo s področja upnika,
  2. da je ravnal v skladu s sklepom ali odredbo sodišča ali
  3. da je škoda nastala zaradi dogodkov ali ravnanja oseb, ki jih upravitelj, čeprav je ravnal z ustrezno profesionalno skrbnostjo, ni mogel niti preprečiti niti odvrniti ali omejiti njihovih škodljivih posledic.

Upravitelj ni oproščen odškodninske odgovornosti, ker je ravnal v skladu s sklepom ali odredbo sodišča, če upnik dokaže, da je upravitelj izdajo tega sklepa ali odredbe dosegel:

  1. tako, da je sodišču namenoma ali zaradi hude malomarnosti dal nepopolne ali nepravilne informacije, ali
  2. na drug nepošten način.

Odškodninska terjatev za povzročeno škodo zastara v treh letih, odkar je oškodovanec zvedel za škodo in za tistega, ki jo je povzročil. V vsakem primeru zastara ta terjatev v petih letih, odkar je škoda nastala.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!