Vprašanje:

Če se firma izbriše s strani sodišča (prisilna likvidacija), ker nima naslova ali ni oddala bilanc, družbenik osebno odgovarja za dolgove?
 

Odgovor:

Po določilih 427. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, se pravna oseba se izbriše iz sodnega registra brez likvidacije:

  1. če je prenehala poslovati, nima premoženja in je izpolnila vse svoje obveznosti ali
  2. če ne posluje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register, ali
  3. če obstajajo drugi pogoji, ki jih zakon določa kot razlog za izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije.

Velja, da je družba prenehala poslovati,  če v dveh zaporednih poslovnih letih ni predložila svojega letnega poročila agenciji zaradi objave po prvem ali drugem odstavku 58. člena ZGD-1 ali podatkov iz letnega poročila za namene iz prvega odstavka 59. člena ZGD-1,
Velja, da družba ne posluje na poslovnem naslovu, če je kot njen poslovni naslov v sodni register vpisan naslov:

  • na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem naslovu neznana,
  • na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki ji ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu, ali
  • ki ne obstaja.

Pri razlogih, ki jih navajate, gre tako za izbris iz sodnega registra brez likvidacije.

Izbris iz sodnega registra ne vpliva na pravico upnika izbrisane pravne osebe:

  1. zahtevati plačilo njegove terjatve do te pravne osebe od osebno odgovornih družbenikov ali od drugih družbenikov na podlagi pravil o spregledu pravne osebnosti (8. člen ZGD-1),
  2. zahtevati povrnitev škode od članov poslovodstva ali organa nadzora izbrisane pravne osebe.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!