Vprašanje:

Če se firma izbriše s strani sodišča (prisilna likvidacija), ker nima naslova ali ni oddala bilanc, družbenik osebno odgovarja za dolgove?
 

Odgovor:

Po določilih 427. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, se pravna oseba se izbriše iz sodnega registra brez likvidacije:

  1. če je prenehala poslovati, nima premoženja in je izpolnila vse svoje obveznosti ali
  2. če ne posluje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register, ali
  3. če obstajajo drugi pogoji, ki jih zakon določa kot razlog za izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije.

Velja, da je družba prenehala poslovati,  če v dveh zaporednih poslovnih letih ni predložila svojega letnega poročila agenciji zaradi objave po prvem ali drugem odstavku 58. člena ZGD-1 ali podatkov iz letnega poročila za namene iz prvega odstavka 59. člena ZGD-1,
Velja, da družba ne posluje na poslovnem naslovu, če je kot njen poslovni naslov v sodni register vpisan naslov:

  • na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem naslovu neznana,
  • na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki ji ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu, ali
  • ki ne obstaja.

Pri razlogih, ki jih navajate, gre tako za izbris iz sodnega registra brez likvidacije.

Izbris iz sodnega registra ne vpliva na pravico upnika izbrisane pravne osebe:

  1. zahtevati plačilo njegove terjatve do te pravne osebe od osebno odgovornih družbenikov ali od drugih družbenikov na podlagi pravil o spregledu pravne osebnosti (8. člen ZGD-1),
  2. zahtevati povrnitev škode od članov poslovodstva ali organa nadzora izbrisane pravne osebe.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!