Vprašanje:

Podjetje vpiše začetek postopka za izbris iz sodnega registra brez likvidacije. Ima se vedno obveznosti? Kako ugovarjamo?
 

Odgovor:

Pravna oseba se izbriše iz sodnega registra brez likvidacije:

  1. če je prenehala poslovati, nima premoženja in je izpolnila vse svoje obveznosti ali
  2. če ne posluje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register, ali
  3. če obstajajo drugi pogoji, ki jih zakon določa kot razlog za izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije.

Pravna oseba, nad katero je bil začet postopek izbrisa, njen družbenik ali upnik lahko vloži ugovor, da ni pogojev za vodenje postopka izbrisa:

  1. če izbrisni razlog ne obstaja,
  2. če je bil nad pravno osebo začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije ali
  3. če je bil vložen predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije nad pravno osebo.

Ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa je treba vložiti v dveh mesecih, vsebovati pa mora opis dejstev, iz katerih izhaja, da obstaja razlog, ki se uveljavlja z ugovorom, in dokaze o teh dejstvih.

Rok za ugovor teče:

  1. če je vlagatelj ugovora pravna oseba, nad katero je bil začet postopek izbrisa: od vročitve sklepa o začetku postopka izbrisa,
  2. v drugih primerih: od objave sklepa o začetku postopka izbrisa.

Poleg ugovora lahko kot upnik zahtevate plačilo terjatev, od osebno odgovornih družbenikov izbrisanih osebnih družb. V kolikor drižba nima osebno odgovornih družbenikov, lahko uveljavaljate spregled pravne osebnosti in terjate običajne družbenike.

Lahko tudi zahtevate povrnitev škode od članov poslovodstva ali organa nadzora izbrisane družbe, ali predlagate začetek stečajnega postopka nad premoženjem izbrisane družbe.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!