Vprašanje:

V kolikem času zastarajo prometni prekrški, ki so že v izvršbi, a jih ne morejo rubiti, ker ni prilivov in ni premoženja?
 

Odgovor:

Najprej je potrebno omeniti zastaranje izvršitve sankcije po 44. členu Zakona o prekrških. Ta določa, da se izrečene sankcije za prekršek ne smejo začeti izvrševati, če pretečeta dve leti od dneva, ko je odločba, s katero je bila sankcija izrečena, postala pravnomočna. Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu sankcije ne morejo izvrševati. Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek o prekršku ali za izvršitev, ki meri na izvršitev sankcije. Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar izvrševanje zastara najkasneje v štirih letih po pravnomočnosti odločbe.

Zakon o prekrških tako določa samo relativni in absolutni rok za začetek postopka izterjave, torej določa roke, v katerih je potrebno izdati plačilni nalog, sodbo o prekršku oz. drug izvršilni naslova na podlagi storjenega prekrška.

Glede na vaše vprašanje je pomembno zastaranje pravice do izterjave kazni oz. globe, kar opredeljuje Zakon o davčnem postopku.

Ta določa, da pravica do izterjave davka zastara v petih letih od dneva, ko bi ga bilo treba plačati. Tek zastaranja pravice do izterjave davka pretrga vsako uradno dejanje davčnega organa z namenom davčne izvršbe in o katerem je bil dolžnik obveščen. Po pretrganju začne zastaranje znova teči in se čas, ki je pretekel pred pretrganjem, ne šteje v zastaralni rok. Zastaranje pravice do izterjave se zadrži za čas, ko davčni organ zaradi zakonskih razlogov ali teka sodnih postopkov ne more opraviti davčne izvršbe. Čas, ki je pretekel pred zadržanjem, se všteje v zastaralni rok.

Upoštevati je potrebno tudi absolutno zastaranje, ki nastopi po desetih letih od dneva, ko je prvič začelo teči, razen če je bilo zastaranje pravice do izterjave zadržano. V tem primeru se čas zadržanja ne šteje v čas zastaralnega roka.

Več lahko preberete v članku:

Informiran.si - Kako ugovarjati zoper odločbo oz. plačilni nalog prekrškovnega organa.

Informiran.si - Dobil sem kazen za prekršek. Kaj lahko storim? 

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!