Zadetkov: 3249

Vprašanje:

Ali videonadzor na črpalki velja kot dokazno gradivo pri obravnavi prometnega prekrška?
 

Odgovor:

Za natančen odgovor bi morali poznati več informacij, vendar pa bi načeloma rekli da ne.

Kot je določilo Upravno sodišče v sodbi U 1502/2009, veljavni zakoni ne dajejo pravne podlage za izvajanje videonadzora javnih površin za namene vodenja prekrškovnih postopkov, saj takšna obdelava v zakonu ni določena niti z določili ZVOP-1, niti ZVCP, ZP-1, ZLS in ZORed.

Šele, če so ti posegi izrecno dovoljeni, pride v poštev presoja še z vidika načela sorazmernosti, saj tožniku, ki je po svojem pravnem statusu organ lokalne skupnosti, nobeden od specialnih zakonskih predpisov ne daje pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov vseh posameznikov, ki se naključno znajdejo na videonadzornem območju, z namenom ugotavljanja ali in kateri prekršek je bil storjen, posledično pa tudi nadaljnjega pridobivanja podatkov o lastniku napačno parkiranega vozila in kršitelju zaradi izrekanja glob.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor