Vprašanje:

To leto bom vračala državno štipendijo. Na kakšen način se vrne štipendija, preko položnice, oz. kakšen je sedaj proces?
 

Odgovor:

Štipendist je dolžan vrniti vrednost celotne štipendije po Zakonu o štipendiranju, čštipendijsko razmerje preneha zaradi razlogov iz 97. člena tega zakona (izjema je 3. odst. 58. člena).

Znesek za vračilo se preračuna od dneva izplačila do dneva izdaje odločbe o prenehanju štipendijskega razmerja oziroma v primeru pogodbe do dneva izdaje zahtevka za vračilo. Rok za vračilo je 30 dni od dokončnosti odločbe o prenehanju štipendijskega razmerja, v primeru pogodbenega razmerja pa 30 dni od prejema zahtevka za vračilo. V primeru zamude vračila je štipendist dolžan poravnati tudi zamudne obresti.

Predlagamo, da se obrnete na svojega štipenditorja in se dogovorite za obročno vračilo odlog ali odpis.

Odlog vračila ali obročno vračanje štipendije je možno, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti štipendista za vračilo štipendije, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega vračila štipendije in štipendist iz utemeljenih razlogov štipendije ne more vrniti v enkratnem znesku.

Odpis vračila štipendije je možen:

  • če štipendist opusti izobraževanje zaradi invalidnosti I. kategorije, najmanj 24 mesecev neprekinjeno trajajoče bolezni oziroma poškodbe,
  • če štipendist štipendije ne more vrniti tudi po odlogu vračila štipendije zaradi socialne ogroženosti,
  • če bi bili stroški postopka izterjave vračila štipendije v nesorazmerju z višino terjatve.

Za odlog vračila, obročno vračanje štipendije, odpisa zaprosite tako, da pred iztekom roka za plačilo podate prošnjo, v kateri navedete, ali uveljavljate odlog vračila ali obročno vračanje štipendije in za kakšno obdobje, ali da uveljavljate odpis vračila štipendije. Priložiti morate vsa dokazila, ki potrjujejo utemeljenost razlogov za odlog vračila, obročno vračanje štipendije ali odpis vračila štipendije.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!