Zadetkov: 462

Vprašanje:

Je predkupna pravica na parceli danes še veljavna, če je bila pridobljena pred 15 leti (2003) s sodno poravnavo?

 

Odgovor:

511. člen Obligacijskega zakonika določa, da predkupna pravica preneha s potekom časa, ki je določen s pogodbo. Če čas trajanja ni določen, predkupna pravica preneha s potekom petih let od sklenitve pogodbe.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor