Vprašanje:

Kaj lahko storimo, če so sosedje brez našega soglasja postavili nadzorne kamere na objektih in dvorišču?
 

Odgovor:

Predvidevamo, da je sosed fizična oseba. Ali v tem primeru potrebuje vaše soglasje, bi bilo potrebno preveriti na konkretnem primeru.

Pomembno je, da so kamere postavljene tako, da ne snemajo javnih površin in sosodovih (sem spadajo tudi vaše) površin. Torej, da ne snemajo površin zunaj lastnih meja. V kolikor sosed snema zgolj svojo posest, vašega soglasja ne potrebuje.

Če sosed brez dovoljenja in vednosti snema tudi druge ljudi na zemljišču izven meja svojih nepremičnin, je lahko za svoja dejanja odgovoren odškodninsko in kazensko.

Zoper soseda lahko v tem primeru vložite tožbo na podlagi 134. člena Obligacijskega zakonika, ki določa, da ima vsak pravico zahtevati od sodišča ali drugega pristojnega organa, da odredi prenehanje dejanja, s katerim se krši nedotakljivost človekove osebnosti, osebnega in družinskega življenja ali kakšna druga osebnostna pravica, da prepreči tako dejanje ali da odstrani njegove posledice.

Sodišče oziroma drug pristojni organ lahko odredi, da kršitelj preneha z dejanjem, ker bo sicer moral plačati prizadetemu določen denarni znesek, odmerjen skupaj ali od časovne enote.

Prav tako je potrebno omeniti 138. člen Kazenskega zakonika, ki določa, da se, kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost ali kdor tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek prikazuje ali kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

 

 

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!