Vprašanje:

Kakšna je razlika meničnim porokom in solidarnim porokom na kreditni pogodbi, ki je nato odpovedana?
 

Odgovor:

Pri solidarnim poroštvu se porok zaveže kot porok in plačnik in odgovarja upniku kot glavni dolžnik za celo obveznost. V tem primeru lahko upnik zahteva njeno izpolnitev bodisi od glavnega dolžnika bodisi od poroka, ali pa od obeh hkrati.

Pri meničnem poroštvu se plačilo menice se zavaruje za vso menično vsoto ali za določen njen del z avalom. 

Aval se daje na menici ali na alonži; podpiše ga avalist. Aval se izraža z besedama »per aval«, »kot porok« ali s katerim koli drugim izrazom, ki pomeni isto. Za aval zadostuje podpis na licu menice, razen če ne gre za trasatov ali trasantov podpis. Iz avala mora biti razvidno, za koga je dan. Če to ni razvidno, velja, da je dan za trasanta.

Avalist je odgovoren prav tako, kakor tisti, za katerega je porok. Njegova zaveza velja tudi, če je zaveza, za katero je porok, nična iz katerega koli drugega razloga razen zaradi formalne pomanjkljivosti. Če plača menico, pridobi avalist pravice iz menice zoper tistega, za katerega je bil porok, kakor tudi zoper tiste, ki so temu po menici odgovorni (regresna pravica).

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!