Vprašanje:

Kdo plača stroške sproženega postopka tožbe?
 

Odgovor:

V splošnem velja, da stroške postopka nasprotni stranki, povrne stranka, ki pravdo izgubi. Pri tem obe stranki tekom postopka same krijejo svoje stroške.

Sodišče lahko določi tudi, da vsaka stranka krije sorazmeren del stroškov, glede na doseženi uspeh, v kolikor stranke deloma zmagajo v pravdi.

Določi lahko tudi, povračilo stroškov ali dela stroškov ene stradnki drugi stranki, če presodi da to nerekujejo konkretne okoliščine. 

Če nasprotna stranka ni uspela samo s sorazmerno majhnim delom svojega zahtevka, pa zaradi tega dela niso nastali posebni stroški, lahko sodišče odloči, da mora ena stranka povrniti vse stroške, ki sta jih imela nasprotna stranka in njen intervenient.

Upoštevajo se samo stroški, ki so bili potrebni za pravdo. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči sodišče po skrbni presoji vseh okoliščin.

Nagrade odvetnikov ali za drugi stroški odvetnikov se odmerijo po tarifi.

Če je bila stranka, ki je zmagala v pravdi, oproščena plačila taks, mora nasprotna stranka takse plačati sodišču.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!