Vprašanje:

Lahko razredničarka obvešča starše polnoletnega dijaka o njegovem uspehu in izostankih, čeprav se dijak s tem ne strinja?
 

Odgovor:

4. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da imajo starši pravico in dolžnost, da z neposredno skrbjo, s svojim delom in dejavnostjo zagotavljajo uspešen telesni in duševni razvoj svojih otrok. Po 117. členu ZZDR roditeljska pravica preneha s polnoletnostjo otroka, to je, ko dopolni osemnajst let, ali če mladoletnik pred polnoletnostjo sklene zakonsko zvezo. 

V okvir roditeljske pravice spada tudi pravica zastopanja. Kot določa 107. člen ZZDR, mladoletne otroke zastopajo starši. Po prenehanju te pravice, otrok pridobi samostojno pravico do zastopanja in se lahko zastopa sam.

Glede na to, da starši po polnoletnosti otroka (razen v kolikor gre za otroka, ki se ne more zastopati sam, zaradi telesne ali duševne prizadetosti) niso več njegovi zakoniti zastopniki, niso več upravičeni do seznanitve s podatki druge polnoletne osebe, torej njihovega polnoletnega otroka.

Pri tem je potrebno opozoriti na določbo 16. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, ki določa, da če polnoletni dijak izrecno pisno ne zavrne soglasja, da šola o njem obvešča starše oziroma sodeluje z njimi, šola še naprej vodi evidenco o starših.  Če je soglasje preklicano, šola preneha voditi evidenco od trenutka pridobitve pisnega preklica soglasja oziroma z dnem veljavnosti preklica, če je v izjavi o preklicu določen kasnejši datum preklica.

e-obrazec - Zahteva polnoletnega dijaka o ne-obveščanju staršev s strani šole

Glede na to pa, da so starši v skladu z 123. členom ZZZDR dolžni preživljati otroka tudi po polnoletnosti (do dopolnjenega 26. leta starosti), če se otrok redno šola, in tudi če se redno šola vpisani na izredni študij, bi bil oče zaradi ugotavljanja obstoja njegove dolžnosti preživljanja so v tem primeru izjemoma upravičeni le do pridobitve podatka o tem, ali ima njegov polnoletni otrok status dijaka oziroma študenta.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!