Vprašanje:

Se lahko odjavim od plačevanja RTV prispevka?


Odgovor:

Da. Odjavo od plačevanja RTV prispevka opravite na posebnem obrazcu:

Vloga za odjavo RTV prispevka za fizične osebe

Vloga za odjavo RTV prispevka za pravne osebe in samostojne podjetnike

Odjavo lahko podate, kolikor na območju Republike Slovenije nimate več svojega(ih) sprejemnika(ov), niti v svojih prostorih ne uporablja tujih sprejemnikov.

Sprejemnik(e) je mogoče odjaviti začasno za obdobje, ki je omejeno na največ tri leta.

Po izteku obdobja začasne odjave se šteje, da ponovno postanete zavezanec za plačilo RTV prispevka, razen če pred potekom roka odjave ponovno podate vlogo za odjavo.

Kolikor ne navedete obdobja odjave, se šteje, da je izjava podana za dobo enega leta.

Odjava sprejemnika za nedoločen čas oziroma trajna odjava je mogoča le v primeru trajne izselitve iz Republike Slovenije, prenehanja obstoja pravne osebe oziroma posameznika, ki opravlja samostojno dejavnost, ter v nekaterih drugih izrednih okoliščinah, ki jih je zavezanec dolžan navesti in k svojim navedbam predložiti dokaze, s katerimi je možno ugotoviti dejstva, navedena v odjavi.

Dejstva, navedena v odjavi, se ugotovijo z dokazi, ki jih predložite.

Kolikor razloga za odjavo s posrednimi dokazi ni mogoče ugotoviti s stopnjo gotovosti in tudi v vsakem drugem primeru, lahko kot dokaz predlagate ogled dejanskega stanja na naslovu, za katerega odjavlja sprejemnike. Ogled opravi pooblaščena oseba Radiotelevizije Slovenija, in sicer v roku treh mesecev od dneva pravilno podane odjave.

Če ne utemeljite odjave sprejemnika (ov), ste dolžni podpis na vlogi za odjavo svoj podpis overoviti pri notarju, sicer odjava ni veljavna.

Pri tem je potrebno omeniti, da če podate neresnično vlogo za odjavo sprejemnika globa, znaša od 125,19 do 417,29 EUR.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!