Vprašanje:

Sem v stečaju. Prvo socialno pomoč dobim komaj julija. Hkrati dobim tudi dohodnino 500€. Imam 2 otroka. Mi jo bodo zarubili?

 

Odgovor:

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju določa, da so iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja izvzeti prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe po 101. členu ZIZ in da se za omejitev zneska prejemkov, ki spadajo v stečajno maso v postopku osebnega stečaja,  uporablja 102. člen ZIZ.

Prejemki iz naslova denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke so iz stečajne mase izvzeti.

Na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, ter na odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti je mogoče seči do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči.

Glede na sodno prakso (VSL sklep Cst 8/2017) ne morete uveljavljati izvzetje vračila dohodnine iz stečajne mase, lahko pa uveljavljate omejitev rubeža tega vračila, saj znesek vrnjene dohodnine predstavlja del plače, ki je bil kot akontacija dohodnine odtegnjen v previsokem znesku. 

V kolikor bi prišlo do rubeža vračila akontacije dohodnine v delu, do katerega ste upravičeni, lahko od sodišča zahtevate, da se ta del vračila povrne.

e-obrazec - Predlog dolžnika v osebnem stečaju, za vračilo zarubljenega povračila dohodnine

Več informacij boste našli spodaj:

Informiran.si - Kdaj lahko upnik ugovarja zoper odpust dolgov?

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

Informiran.si - Osebni stečaj - Kako ga pričeti z minimalnimi stroški?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!