Zadetkov: 425

Vprašanje:

Sem invalid 3 kategorije. Delodajalec nima takšnega dela zame. V kolikor me odpusti, gre odpravnina v stečajno maso? Sem v osebnem stečaju.
 

Odgovor:

Kot določata 389. člen ZFPPIPP in 102. člen ZIZ se rubež denarnih prejemkov, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, ter na odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti, zarubijo tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči;

Na dolžnikove denarne prejemke se lahko poseže upoštevaje omejitve za tekoči mesec. Če dolžnik v tekočem mesecu prejme prejemke za več preteklih mesecev, mora izvrševalec sklepa o izvršbi upoštevati omejitve za vsak posamezen mesec.

Med prihodke iz delovnega razmerja se šteje tudi odpravnina. V kolikor izplačilo, skupaj z ostalimi prihodki iz delovnega razmerja v tem mesecu, presega navedeno omejitev, znesek nad navedeno omejitvijo spada v stečajno maso.

Za več priporočamo branje spodnjih člankov:

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

Informiran.si - Osebni stečaj - Kako ga pričeti z minimalnimi stroški?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor