Zadetkov: 1104

Vprašanje:

Lahko upravitelj zahteva izplačilo moje police za PDPZ potem, ko je že izdan sklep (pravnomočno) o izteku preizkusnega obdobja?
 

Odgovor:

V stečajno maso v postopku osebnega stečaja spada:

 1. premoženje stečajnega dolžnika ob začetku tega postopka,
 2. vse premoženje, doseženo z:premoženje, doseženo z nadaljevanjem poslovanja, če stečajni dolžnik v skladu s tem zakonom nadaljuje poslovanje po začetku stečajnega postopka.
  • unovčenjem stečajne mase,
  • upravljanjem stečajne mase in
  • izpodbijanjem pravnih dejanj stečajnega dolžnika,
 3. premoženje, doseženo z nadaljevanjem poslovanja, če stečajni dolžnik v skladu s tem zakonom nadaljuje poslovanje po začetku stečajnega postopka.
 4. plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom osebnega stečaja, razen prejemkov, ki so po tem zakonu izvzeti iz stečajne mase ali spadajo v stečajno maso v omejenem znesku,
 5. premoženje, ki ga stečajni dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom osebnega stečaja.

Iz stečajne mase so v postopku osebnega stečaja izvzeti:

 1. predmeti, ki so izvzeti iz izvršbe po 79. členu ZIZ, in
 2. prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe po 101. členu ZIZ.

Za omejitev zneska prejemkov, ki spadajo v stečajno maso v postopku osebnega stečaja, se uporablja 102. člen ZIZ.

Premoženje, ki ga dolžnik pridobi po pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti, ne spada več v stečajno maso v postopku osebnega stečaja, v katerem je bil izdan ta sklep.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor