Vprašanje:

Sem v pokoju in v osebnem stečaju. Prejemam 428 EUR + 70 EUR varstvenega dodatka. Bom dobila izplačan regres?
 

Odgovor:

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju določa, da so iz stečajne mase so v postopku osebnega stečaja izvzeti:

1. predmeti, ki so izvzeti iz izvršbe po 79. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju, in

2. prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe po 101. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju.

Za omejitev zneska prejemkov, ki spadajo v stečajno maso v postopku osebnega stečaja, pa se uporablja 102. člen  Zakona o izvršbi in zavarovanju.

Regres (rekreacijski dodatek) ni izvzet iz stečajne mase (po 101. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju).  po tem členu je izvzet varstveni dodatek.

Glede omejitve prejemkov pa je po 102. členu ZIZ na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, ter na odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti je mogoče seči do zneska 76% minimalne plače.

Zakon o dohodnini določa, da se za dohodek iz delovnega razmerja se štejejo tudi pokojnine, nadomestila in drugi dohodki iz naslova (obveznega, obveznega dodatnega in prostovoljnega dodatnega) pokojninskega in invalidskega zavarovanja, razen izplačila odkupne vrednosti v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb.

Pokojnina je dohodek, prejet na podlagi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obveznega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb in vključuje tudi državno pokojnino, odpravnino in oskrbnino vdovi ali vdovcu, letni dodatek in pokojnino v obliki mesečne pokojninske rente.

76% zneska minimalne plače trenutno znaša 640,52 EUR. V stečajno maso bo tako spadalo izplačilo pokojnine in letnega dodatka (regresa), ki bo preseglo ta znesek. 

Za več priporočamo branje spodnjih člankov:

Informiran.si - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!