Vprašanje:

Osebni stečaj je bil pravnomočen 2017. Vseeno sem 2018 prejel e-izvršbo. Kako je to mogoče. Sam nisem ničesar podpisoval.
 

Odgovor:

Predvidevamo, da ste v 2017 zaključili osebni stečaj.

Pri tem je pomembno vedeti, ali se je osebni stečaj zaključil z odpustom obveznosti.

V kolikor do odpusta obveznosti ni priščo, lahko upniki ponovno vlagajo izvršbe za terjatve, v delu v katerem le-te niso bile poplačane.

V kolikor je do odpusta prišlo, je potrebno vedeti, da tudi odpust odveznosti ne vpliva na vse terjatve. 

Odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega stečaja, ne vpliva pa na:

 • neplačano zakonito preživnino,
 • odškodnino za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti,
 • odškodnino za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal,
 • prednostne terjatve iz prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP:
  • plače in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,
  • odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
  • neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
  • plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,
  • odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z zgornjimi izplačili,
  • davke in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz 1., 3., 4. in 5. točke tega odstavka,
  • nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto;
  • krediti, dani na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih za te kredite;
  • nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom postopka,
 • denarne kazni ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,
 • v pogojni obsodbi določen pogoj vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,
 • globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku,
 • odvzem premoženja nezakonitega izvora,
 • povrnitev škode, povzročene namerno ali zaradi hude malomarnosti.

Za te terjatve lahko upniki vlagajo izvršbe, zanepoplačan del tudi, v kolikor je do odpusta prišlo. Prav tako lahko upniki terjajo za terjatve nastale po začetku osebnega stečaja.

V kolikor pa je prišlo do odpusta in je odpust obveznosti vplival na terjatev, za katero vas sedaj terjajo, je izvršba neupravičena in morate zoper sklep o izvršbi v 8. dneh od vročitve sklepa, vložiti ugovor.

Več informacij boste našli spodaj:

Informiran.si - Osebni stečaj - Glavne novosti na področju osebnega stečaja

Informiran.si - Osebni stečaj - Kdaj lahko upnik ugovarja zoper odpust dolgov?

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Kako podati ugovor zoper sklep o izvršbi?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!